Alhamdulillah, Review Buku 50 Komik Sufi

Tasawuf adalah akhlak: ajaran yang menjunjung tata krama kepada sang Khalik dan sesama makhluk, tuntunan untuk berakhlak mulia kepada Tuhan dan segenap ciptaannya.

Buku ini menghimpun percikaan ajaran tasawuf yang dikemas dalam kisah berbentuk komik setrip.

Mengasyikkan sekaligus mencerahkan.

50 Komik Sufi.jpg Continue reading